Đại hội đồng cổ đông Petajico Đà Nẵng họp phiên thường niên 2016

Đinh TàiPhó giám đốc - Petajico Đà Nẵng
09:52' SA - Thứ năm, 14/04/2016

Sáng 09.4.2016, tại Hội Trường của Trường Kỹ thuật Công nghệ Petajico Đà Nẵng, số 181 Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Petajico Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội hân hạnh đón tiếp Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) Trần Văn Thịnh tham dự Đại hội. Về dự Đại hội có 39 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 944.126 cổ phần, đạt tỷ lệ 95% vốn Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo: Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng năm 2016; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng năm 2016; Báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015; Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT; BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT; BKS 2016, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả thực hiện trong năm 2015:

- Sản lượng vận tải đạt: 33,7 triệu m3.km, đạt 106% kế hoạch

- Tổng doanh thu: 398 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế đạt 3,34 tỷ đồng

- Chia cổ tức 15%/năm

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có 05 thành viên, ông Nguyễn Văn Mẫn - Trưởng nhóm Đại diện phần vốn Tập đoàn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty và tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có 03 thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí tán thành thông qua Nghị Quyết Đại hội với quyết tâm nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh phát biểu ghi nhận và đánh giá cao KQSXKD của Petajico Đà Nẵng năm 2015

Đại diện cổ đông chi phối, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đánh giá cao những nỗ lực của Công ty trong năm 2015, nhất trí với kế hoạch năm 2016 và đính hướng trong thời gian đến Công ty chú trọng tính toán đầu tư xây dựng cải thiện hình ảnh, giữ vững thị trường, phát triển Công ty.

Chủ tịch HĐQT Petajico Đà Nẵng Nguyễn Văn Mẫn, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và định hướng 2016.

Giám đốc Petajico Đà Nẵng Lê Quang Đài trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Trưởng Ban kiểm soát Petajico Đà Nẵng Đinh Viết Tiến trình bày Báo cáo của BKS năm 2015 và phương hướng năm 2016.

Chụp ảnh lưu niệm cùng với Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với các Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn